Hlavní důvody proč přejít na pohon LPG

1. Prodloužení dojezdu

Přestavbou vozidla na LPG neztratíte možnost využívat oba druhy poaliva. Na přístrojové desce stačí pouze přepnout tlačítko během jízdy. Dojezdová vzdálenost se tak podstatně zvyšuje, protože můžete k nádrži LPG použít i svou benzínovou nádrž.

2. Prodloužení životnosti motoru

Motor při pohonu na LPG, které má vyšší oktanové číslo než Benzín, běží zřetelně tišeji, klidněji a výkon motor se nezmění (max. do 5%, což není poznatelné). Provoz na benzín zůstává po montáži zcela zachován. V motoru se spalujícím LPG se netvoří karbonové usazeniny a tím se prodlužuje životnost olejové náplně. Je také prokázána delší životnost motoru a menší mechanické opotřebení kromě výfukových ventilů.

3. Bezpečnost

Proban-butan je sice výbušný při smíšení se vzuchem, ale při požáru vozidla nebo dopravní nehoděn, kdy dojde k deformacin nádrže, je plyn upouštěn bezpečnostním ventilem mimo prostor vozidla. Nádrž s plynem proto nemůže explodovat, ale vyhořívá a to ve vlnách a bezpečně mimo vozidlo. Zdde je tedy rozdíl oproti benzínovým nádržím, které explodovat mohou.

4. Osvobození od silniční daně

Vozidla vybavená alternativními pohony LPG, CNG a hybridními pohony jsou osvobozena od silniční daně. Auta na plyn navíc šetří životní prostředí.

lpg plzeň

Jezděte také i vy až o polovinu levněji, šetřete svoji peněženku i životní prostřední s alternativním pohonem LPG.

Naše firma nabízí komplexní služby přestavby na LPG povinné revizní prohlídky, výměny nádrží a veškerý cenově výhodný servis. Jsme oprávnění k zápisu do technického průkazu.

(Na přestavbu auta budeme potřebovat 2-3 dny dle náročnosti.)

Návratnost investice je přímo úměrná počtu ujetých kilometrů za rok. Čím více vozidlo jezdí, tím rychleji se prostředky vložené do přestavby na alternativní pohon vrátí.

Změna palivového systému z benzínového na plynový LPG vyžaduje zabudování speciálního zařízení, které umožňuje provozování vozidla na LPG při zachování shodných jízdních vlastností jako při provozu na benzín. Na přístrojové desce Vám přibude pouze jedno tlačítko. Spotřeba propanbutanu v litrech je oproti benzínu vyšší cca o 10 %.

Ekologické palivo LPG je ekologické palivo šetrné k životnímu prostředí. Je to dáno zejména díky minimálnímu obsahu síry a příznivým poměrem atomů uhlíku a vodíku. Instalace LPG splňuje emisní normy spalin EURO 4 a EURO 5.

V porovnání s ostatními palivy LPG výrazně snižuje emise CO2 a skleníkových plynů. Z ekologického pohledu je LPG mnohem ekologičtějším motorovým palivem než benzín nebo nafta.

Bezpečnost - Propan-butan je sice výbušný při smíšení se vzduchem, ale při požáru vozidla nebo dopravní nehodě, kdy dojde k deformaci nádrže, je plyn upouštěn bezpečnostním ventilem mimo prostor vozidla. Nádrž s plynem proto nemůže explodovat, ale vyhořívá a to ve vlnách a bezpečně mimo vozidlo. Zde je tedy rozdíl oproti benzinovým nádržím, které explodovat mohou.

 

Jaký systém LPG pohonu vybrat?

  1. Systém s centrálním směšovačem I. a II generace
  2. Systém sekvenčního vstřikování IV. Generace

Při montáži Vám zapůjčíme auto!